edukacja we Wrocławiu

Akademia Pierwszej Pomocy
Szkolenia z pierwszej pomocy

Adres: 50-445 Wrocław, ul. Kniaziewicza 22/3
Telefon: 697 468 902
WWW: http://www.app.edu.pl
E-mail: szkolenia@app.edu.pl

1 NASZA OFERTA

 • Kursy Pierwszej Pomocy i BHP
 • Pokazy ratownicze
 • Zabezpieczenia imprez masowych
 • Sprzedaż sprzętu ratowniczego i szkoleniowego
 • Prace na wysokości i inne nietypowe zlecenia

do góry

2 KURSY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Programy kursów są elastycznie dostosowywane do potrzeb klientów - oferujemy:

 • Kursy podstawowe pierwszej pomocy
 • Kursy zaawansowane pierwszej pomocy
 • Kursy pediatryczne pierwszej pomocy
 • Kursy pierwszej pomocy dla dzieci „Junior”
 • Kursy dla pracowników i uczniów placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół
 • Kursy dla pracowników szkół wyższych i studentów
 • Kursy dla służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej PSP i OSP
 • Kursy dla służby zdrowia: lekarzy i pielęgniarek
 • Podstawowe kursy pierwszej pomocy dla kierowców
 • Zaawansowane kursy ratownictwa drogowego dla kierowców
 • Kursy BLS i AED
 • Kursy BHP
 • Kurs czerwonej taktyki
 • Kursy ratownicze DAN
 • Kursy ratownicze EFR

do góry

3 ZAPRASZAMY

Zapraszamy – sugerowane grupy odbiorców:

 • firmy
 • osoby indywidualne
 • służby mundurowe
 • urzędy, placówki oświatowe i wychowawcze
 • nauczycieli
 • kadrę medyczną
 • specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego
 • osoby wykonujące zadania BHP w firmach

PODSTAWY PRAWNE

Art. 162 Kodeksu karnego stanowi:

§1.Kto człowiekowi znajdującemu się - w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia,ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

FIRMY, INSTYTUCJE Art.2091 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. stanowi:
Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy

SZKOŁY §20. i § 21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. stanowi:
§20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
§21. Nauczyciele... podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

KIEROWCY Art.44 Kodeksu drogowego z 20 czerwca 1997r. stanowi:
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję

TARYFIKATOR punktów karnych przewiduje:
- za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10 punktów karnych

do góry

4 INSTRUKTORZY

Nasi instruktorzy posiadają liczne kwalifikacje pozwalające na prowadzenie kursów certyfikowanych przez krajowe i międzynarodowe organizacje szkolące (Polski Związek Motorowy, uprawnienia ERC, uprawnienia AHA, uprawnienia DAN i Akademii Medycznej we Wrocławiu) jak również ustawowe uprawnienia do szkoleń w ramach BHP i Pierwszej Pomocy, oraz kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Prowadzą Oni również szkolenia w Specjalistycznym Centrum Szkolenia Ratowników – EXSTREAM, Centrum Szkolenia Ratownictwa RESCUE, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz klubie nurkowym.

Kadra składa się z:

 • Instruktorów Pierwszej Pomocy Katedry Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Wykładowcy Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Kadr Medycznych,
 • Czynnych pracowników Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu,
 • Ratowników medycznych i pielęgniarek czynnych zawodowo, posiadających na mocy ustawy, uprawnienia do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy,
 • Szefa wyszkolenia medycznego Jednostki Ratownictwa Specjalnego Straży Pożarnej,
 • Instruktora Ratownictwa Drogowego Polskiego Związku Motorowego,
 • IP Instruktora BLS/AED Polskiej Rady Resuscytacji,
 • Instruktora w stopniu II ( srebrnym ) – HSR posiadającej akredytację PRR, współpracującej z Instytutem Ratownictwa Medycznego w Krakowie,
 • Instruktora Międzynarodowej Organizacji Ratowniczej DAN,
 • Instruktora PADI Emergency First Response,
 • Instruktora Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej,
 • Instruktora Obrony Cywilnej Międzywojewódzkiego Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej we Wrocławiu o Specjalności – Ochrona Ludności i Obrona Cywilna,
 • Ratownika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego (GOPR).

do góry

5 PRZESZKOLILIŚMY PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY

 • Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Urzędu Miasta i Gminy Wiązów
 • Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie
 • Urzędu Gminy Borów
 • Urzędu Gminy w Bolesławcu
 • Szpitala im. Korczaka we Wrocławiu
 • Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „ASESOR”
 • Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Ruchu Drogowego
 • Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim
 • Sądu Okręgowego w Toruniu
 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu
 • Wrocławskiego WOPR
 • Banku Zachodniego SA.
 • Banku PEKAO SA
 • Licznych placówek oświatowych

do góry

6 SPRZĘT RATOWNICZY I SZKOLENIOWY

W trakcie szkoleń wykorzystujemy profesjonalny sprzęt ratowniczy:

 • fantomy: dorosłych, dzieci, niemowląt, otyłych
 • profesjonalne fantomy do zadławień
 • sprzęt do ewakuacji i transportu
 • defibrylatory manualne i AED
 • pulsoksymetry
 • apteczki i torby transportowe
 • spodnie przeciwwstrząsowe
 • profesjonalne zestawy ran
 • sprzęt do unieruchomień (deski transportowe, podbieraki, nosze ciśnieniowe)
 • sprzęt do udrożnienia dróg oddechowych, prowadzenia oddechu zastępczego i wspomaganego
 • makiety dróg oddechowych, plansze, tablice

Wyżej wymieniony sprzęt posiadamy również do sprzedaży komisowej w bardzo atrakcyjnych cenach.

Taniej już nie zajdziesz.

 

 

UCZYMY JAK RATOWAĆ.
NAUCZ SIĘ I TY.

Zapraszamy na www.app.edu.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności