edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium Geodezji i Katastru Geotest

Adres: 50-527 Wrocław, ul. Dawida 5/7
Telefon: 71 367 20 18, 693 185 559, 502 307 549
WWW: http://www.geotest.geodezja.pl
http://www.studiumgeodezyjne.pl
E-mail: geotest@geodezja.pl

1 O SZKOLE

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Celem studium jest kształcenie umiejętności zawodowych stanowiących kwalifikacje do wykonywania zawodu technik geodeta. Symbol cyfrowy zawodu: 311104.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Geodezja ogólna
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Prawo w geodezji
 • Działalność gospodarcza w geodezji
 • Język obcy w geodezji

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • Prace obliczeniowe i kartograficzne
 • Geomatyka
 • Rysunek geodezyjny
 • Dokumentacja katastralna

Nauczymy Cię również:

 • czytać dokumentacje i projekty,
 • prowadzić ewidencję gruntów i kataster,
 • podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 • prac realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 • obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny,
 • obsługiwać komputerowe programy do obliczeń geodezyjnych,
 • sporządzać mapy metodą tradycyjną i numeryczną,
 • prowadzić własną firmę.

Zapewniamy praktykę i naukę zawodu w terenowych jednostkach produkcyjnych.
Naukę prowadzą nauczyciele z wieloletnim stażem dydaktycznym i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Po ukończeniu Studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studium.
Tytuł technika geodety absolwent uzyskuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Po uzyskaniu tytułu Technika Geodety znajdziesz zatrudnienie na terenie całej Polski i w krajach Unii Europejskiej w:

 • przedsiębiorstwach, zakładach i biurach geodezyjnych,
 • biurach projektów,
 • urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • lub możesz założyć własny zakład.

Zajęcia w Studium odbywają się w trybie zaocznym w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

W szkole działa bufet, ponadto dla zamiejscowych słuchaczy istnieje możliwość rezerwacji tanich noclegów w pobliskim internacie.

Nauka trwa cztery semestry (dwa lata).

do góry

2 REKRUTACJA I OPŁATY

Dokumenty i wpisowe w wysokości 50 zł należy składać w sekretariacie studium przy ulicy Dawida 5/7 w godzinach 8.00-15.00 lub u dyrektora studium w terminie:

 • do 15 września dla semestru rozpoczynającego się od września,
 • do 15 lutego dla semestru rozpoczynającego się od lutego.

Termin rozpoczęcia nauki: wrzesień, luty (nabór 2 razy w roku).

Czesne:
150 złotych miesięcznie lub 650 złotych za semestr.
Lipiec i sierpień bez opłat.

do góry

3 LOKALIZACJA

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w centrum miasta,
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ulicy Dawida 5/7.
Szkoła znajduje się niedaleko dworca głównego PKP i PKS.

Dojazd:
tramwaje: 0,2,5,8, 9,11, 15, 31+, 32+
autobusy: 110,113,122,125,145,146,325,602,612, K,N

 

Wszelkich informacji dostępnych na tej stronie dostarczyła właściciel i dyrektor mgr inż. Anna Włażewska

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności