edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium KADRA
Asystentka stomatologiczna
dzienna, wieczorowa oraz weekendowa

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl


1 O SZKOLE - SZKOŁA POLICEALNA: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Wszystkie sale lekcyjne oraz pracownie znajdują się na miejscu
w Policealnym Studium Kadra na placu Orląt 20e we Wrocławiu.

W ramach nauki na kierunku asystentka stomatologiczna uczniowie odbywają bezpłatne praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych.

Zawód: asystentka stomatologiczna - numer zawodu 325101

Kwalifikacje:
- Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

DARMOWY KIERUNEK NAUKI

do góry2 CYKL KSZTAŁCENIA - SZK. POLIC.: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Nauka w Policealnym Studium KADRA na kierunku asystentka stomatologiczna trwa:

 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
 • System stacjonarny – 3 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 14.00
 • System wieczorowy – 2 dni w tygodniu od godz. 16.00 do 21.00 oraz sobota od godz. 8.00
 • System weekendowy – piątek od godz. 16.00 oraz sobota i niedziela od godz. 8.00
 • Praktyki zawodowe w prowadzone są w gabinetach stomatologicznych na terenie miasta, aby zapewnić bezpośredni kontakt z klientem i praktyczną naukę zawodu

do góry3 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

W zawodzie asystentka stomatologiczna wyodrębniona jest 1 kwalifikacja:

W czasie nauki słuchacz realizuje efekty kształcenia w ramach kwalifikacji Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do prac

W czasie nauki nauczysz się:

 • przygotowywać stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu stomatologicznego
 • asystować lekarzowi stomatologowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
 • przygotowywać i przechowywać leki i materiały stomatologiczne zgodnie z procedurami
 • przygotowywać i przechowywać narzędzia stomatologiczne
 • obsługiwać oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowy w stomatologii zgodnie z procedurami
 • przekazywać zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe pacjentowi
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

do góry

4 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 304 godzin

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Język obcy w stomatologii
 • Język migowy

 

 

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 304 godzin

 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii
 • Trening umiejętności społecznych

 

 

 

 

 

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 1 i 80 w semestrze 2)

do góry


5 REKRUTACJA - SZK. POLICEALNA: AYSTENTKA STOMATOLOGCZNA

Kandydatka na asystentkę stomatologiczną składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę),
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kadra.wroclaw.pl

Sekretariat szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
www: http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności