edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium KADRA
Higienistka stomatologiczna dzienna,
wieczorowa oraz weekendowa

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl


1 O SZKOLE - SZKOŁA POLICEALNA: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Wszystkie sale lekcyjne oraz pracownie znajdują się na miejscu
w Policealnym Studium Kadra na placu Orląt 20e we Wrocławiu.

W ramach nauki na kierunku higienistka stomatologiczna uczniowie odbywają bezpłatne praktyki zawodowe w gabinetach stomatologcznych.

Zawód: higienistka stomatologiczna - numer zawodu 325102

Kwalifikacje:
- Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

DARMOWY KIERUNEK NAUKI

do góry
2 CYKL KSZTAŁCENIA - SZK. POLIC.: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Nauka w Policealnym Studium KADRA na kierunku higienistka stomatologiczna trwa:

 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
 • System dzienny – 3 dni w tygodniu od godz. 8.00
 • System wieczorowy – 2 dni w tygodniu od godz. 16.00 do 21.00 oraz sobota od godz. 8.00
 • System wieczorowy – 2 dni w tygodniu od godz. 16.00 oraz sobota lub niedziela od godz. 8.00
 • System weekendowy – piątek od godziny 16.00, sobota oraz niedziela od godz. 8.00
 • Praktyki zawodowe w prowadzone są w gabinetach
 • stomatologicznych na terenie miasta, aby zapewnić bezpośredni kontakt z klientem i praktyczną naukę zawodu
 • Szkoła zapewnia praktyki zawodowe

do góry3 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

W zawodzie higienistka stomatologiczna wyodrębniona jest 1 kwalifikacja:

W czasie nauki słuchacz realizuje efekty kształcenia w ramach kwalifikacji
Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

W czasie nauki nauczysz się:

 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
  wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach
 • obsługiwać oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowy w stomatologii zgodnie z procedurami
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia

do góry

4 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 592 godzin

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Język obcy w stomatologii
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

 

 

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 592 godzin

 • Zasady i techniki pracy w gabinecie
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

 

 

 

 

 

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 3 i 80 w semestrze 4)

do góry


5 REKRUTACJA - SZK. POLICEALNA: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Kandydatka na higienistkę stomatologiczną składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę),
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kadra.wroclaw.pl

Sekretariat szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
www: http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności