edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium KADRA
Sterylizacja medyczna

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl


1 O SZKOLE - SZKOŁA POLICEALNA: STERYLIZACJA MEDYCZNA

Wszystkie sale lekcyjne oraz pracownie znajdują się na miejscu
w Policealnym Studium Kadra na placu Orląt 20e we Wrocławiu.

W ramach nauki na kierunku technik sterylizacji medycznej uczniowie odbywają bezpłatne praktyki zawodowe w sterylizatorniach.

Zawód: technik sterylizacji medycznej - numer zawodu 321104

Kwalifikacje:
- - Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

DARMOWY KIERUNEK NAUKI

do góry


2 CYKL KSZTAŁCENIA - SZK. POLICEALNA: STERYLIZACJA MEDYCZNA

Nauka w Policealnym Studium KADRA na kierunku sterylizacja medyczna trwa:

 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
 • System zaoczny – sobota/ niedziela co 2 tygodnie
 • Praktyki zawodowe organizuje szkoła w placówkach posiadających strefową centralną sterylizatornię
 • Szkoła zapewnia praktyki zawodowe

do góry3 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - STERYLIZACJA MEDYCZNA

W zawodzie technik sterylizacji medycznej wyodrębniona jest 1 kwalifikacja:

W czasie nauki słuchacz realizuje efekty kształcenia w ramach kwalifikacji
Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

W czasie nauki nauczysz się:

 • rozróżniania rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowania do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji
 • stosować środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji
  obsługiwać urządzenia myjąco-dezynfekcyjnych
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji (dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania)
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

do góry

4 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU STERYLIZACJA MEDYCZNA

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 170 godzin

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w branży medycznej
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki

 

 

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 170 godzin

 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

 

 

 

 

 

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 1 i 80 w semestrze 2)

do góry


5 REKRUTACJA - SZK. POLICEALNA: STERYLIZACJA MEDYCZNA

Kandydatka na technika sterylizacji medycznej składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę),
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kadra.wroclaw.pl

Sekretariat szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
www: http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności