edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium Masażu KADRA

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl


1 O SZKOLE - SZKOŁA POLICEALNA: TECHNIK MASAŻYSTA

Zawód: Technik masażysta - numer zawodu 325402
Kierunek: Technik masażysta

 

Kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

Policealne Studium "KADRA" jest szkołą medyczną niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nasza szkoła specjalizuje się w kształceniu średnich kadr medycznych takich jak technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny i ratownik medyczny.

DARMOWY KIERUNEK NAUKI

 

 

 

Technik masażysta to średni personel medyczny. Masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta - kwalifikacja Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu.

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Wrocławia. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

do góry2 CYKL KSZTAŁCENIA - SZKOŁA POLICEALNA: TECHNIK MASAŻYSTA

 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
 • System dzienny – 3 dni w tygodniu od godz. 8.00
 • System wieczorowy – 3 dni w tygodniu od godz. 16.00 do 21.00
 • Szkoła zapewnia praktyki zawodowe


Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
(kwalifikacja Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu)
Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

do góry

3 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta - numer zawodu 325402 (Kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu) to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Wykonuje zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Dlatego masażysta powinien wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi kulturą osobistą oraz sprawnością manualną. W zawodzie technika masażysty wyodrębniona jest jedna kwalifikacja: Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu.

W naszej szkole policealnej uczysz się:

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego,
 • wykonywania masażu profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

 

 

 

Technik masażysta posiadający dyplom uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu.
Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Najpopularniejsze miejsca pracy masażystów to publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:

 • szpitale,
 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • uzdrowiska,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
  oraz
 • hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 • prywatne gabinety masażu
 • kluby sportowe - np. jako masażysta drużyny sportowej
 • własna działalność gospodarcza w zakresie masażu

 

 

 

W naszej szkole policealnej uczysz się:

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego,
 • wykonywania masażu profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

do góry4 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU TECHNIK MASAŻYSTA

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 592 godzin

 • organizacja i działalność w ochronie zdrowia
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • zagadnienia kliniczne w masażu

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 592 godzin

 • masaż
 • fizjoterapia
 • anatomia topograficzna

Praktyka zawodowa 120 godzin (60 w semestrze 2 i 60 w semestrze 4)

do góry5 REKRUTACJA

Kandydat na technika masażystę składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kadra.wroclaw.pl

Sekretariat szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
www: http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności