edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium Opiekunek Dziecięcych KADRA

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl


1 O SZKOLE - SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

Zawód: Opiekunka dziecięca - numer zawodu 325905

Kierunek: Opiekunka dziecięca
Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

DARMOWY KIERUNEK NAUKI

do góry

 

 

2 CYKL KSZTAŁCENIA - SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

 

Nauka w szkole trwa 2 lata
system dzienny - 3 dni w tygodniu od godziny 8:00
system zaoczny - sobota/ niedziela co 2 tygodnie od godziny 8:00

 

 

 

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.11. -
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

do góry

3 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Za opiekunkę dziecięcą uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunka dziecięca numer zawodu 325905 –

Kwalifikacja Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Osoby posiadające dyplom opiekunki dziecięcej na poziomie technika uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie fachowej opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi do 3-4 roku życia.

W Policealnym Studium KADRA opiekunki dziecięce uczą się:

 • jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dbać o jego potrzeby
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • pielęgnowania dziecka: wykonywania zabiegów higienicznych , kąpania, mycia, przewijania, przebierania, czesania, pielęgnacji środkami kosmetycznymi
 • prawidłowego odżywiania dziecka, podawania leków jeśli zachodzi taka konieczność
 • rozwijania wrażliwości artystycznej dziecka poprzez muzykę, literaturę oraz prace artystyczne i techniczne
 • organizowania dziecku takich zabaw i zajęć ruchowych, które stymulują prawidłowy rozwój psychomotoryczny
 • opiekowania się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • rozpoznawania objawów choroby i niepełnosprawności
 • wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • wykorzystywania komputera w pracy opiekunki dziecięcej
 • języka obcego
 • języka migowego

 

 

Możliwości zatrudnienia opiekunki dziecięcej

Opiekunka dziecięca z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ma wiele możliwości zatrudnienia w:

 

 • żłobkach i oddziałach żłobkowych państwowych i prywatnych
 • placówkach opiekuńczo - wychowawczych takich jak domy małego dziecka
 • na oddziałach szpitalnych
 • placówkach rehabilitacyjnych, hospicjach
 • może świadczyć usługi opiekuńcze zakładając własną działalność gospodarczą

do góry

4 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Przedmioty w kształceniu teoretycznymi praktycznym:

Moduł M1 Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej
  podejmowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia i zastosowanie technik informatycznych w pracy opiekunki dziecięcej
  posługiwanie się językiem obcym w opiece nad dzieckiem
  posługiwanie się językiem migowym
Moduł M2 Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie nawyków higienicznych
  promowanie i ochrona zdrowia
  udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka
  nawiązywanie kontaktów interpersonalnych w pracy opiekunki dziecięcej
Moduł M4 Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
  rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
  rozpoznawanie objawów choroby i niepełnosprawności oraz rehabilitowanie dziecka
  pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego w poszczególnych etapach życia
Moduł M5 Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
  stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka
  opiekowanie się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
  metodyka pracy indywidualnej i grupowej opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa 160 godzin
(2 tygodnie w semestrze 2 i 2 tygodnie w semestrze 4)

do góry5 REKRUTACJA - SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Kwalifikacja: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Kandydat na opiekunkę dziecięcą składa w sekretariacie szkoły:

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kadra.wroclaw.pl

Sekretariat szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
www: http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności