edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium Ratowników Medycznych KADRA

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.

Obecnie prowadzimy tylko kursy i szkolenia z Pierwszej Pomocy

Szczegóły na naszej stronie: www.kadra.wroclaw.pl

1 O SZKOLE

KADRA POLICEALNA SZKOŁA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH we Wrocławiu
Specjalistyczne Kształcenie Średnich Kadr Medycznych

Policealne Szkoły Medyczne i Specjalistyczne KADRA we Wrocławiu kształcą od 2004 roku ratowników medycznych, masażystów (technik masażysta), opiekunki środowiskowe, opiekunki dziecięce i kosmetyczki (technik usług kosmetycznych) oraz od 2008 roku opiekunów medycznych.
Policealne Studium Ratowników Medycznych KADRA zostało utworzone i działa na podstawie ustawy
o systemie oświaty oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Wrocławia decyzją nr 58/2005 Prezydenta Wrocławia otrzymało uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i dyplomy
są dokumentami państwowymi.
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy ratownika medycznego. Policealne Studium Ratowników Medycznych KADRA jest szkołą upoważnioną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim wymaganym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.
Zajęcia odbywają się w budynku na ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu we własnych pracowniach.

Ratownik medyczny - jak zdobyć ten zawód we Wrocławiu?

Aktualnie zdobycie uprawnień zawodowych ratowników medycznych w Polsce możliwe jest poprzez ukończenie dwuletniej szkoły policealnej, takiej jak Szkoła Policealna Ratowników Medycznych KADRA we Wrocławiu, kształcącej w zawodzie ratownik medyczny (nie trzeba mieć zdanej matury, wystarczy ukończona szkoła średnia) lub w oparciu o studia pierwszego stopnia. Jednakże zakres uprawnień zawodowych po ukończeniu Policealnego Studium "KADRA" jest pod względem merytorycznym równorzędny zakresowi uprawnień zawodowych ratownika medycznego, który ukończył 3-letnie studia licencjackie w specjalności ratownictwo medyczne. Są to dwie alternatywne drogi dojścia do zawodu. W zawodzie ratownika medycznego nie przewiduje się kształcenia na poziomie magisterskim.

Praca w zawodzie Ratownika Medycznego - czyli co dalej absolwencie?

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2006 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przed absolwentami Policealnej Szkoły Ratowników Medycznych KADRA we Wrocławiu otworzył się szeroki rynek pracy w zawodzie ratownik medyczny.

Absolwent szkoły ratowników medycznych po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje tytuł zawodowy ratownik medyczny.
Tytuł ten upoważnia do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Wrocław potrzebuje absolwentów kierunku ratownik medyczny. Ratownicy Medyczni Policealnego Studium Ratowników Medycznych KADRA pracują w Pogotowiu Ratunkowym, Wojsku, Policji, Straży Pożarnej. Udzielają świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzą działalność szkoleniową dla firm i instytucji w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy przedmedycznej.

do góry

2 KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Kierunki kształcenia w Policealnych Szkołach Medycznych i Specjalistycznych KADRA:

Inne zawody:

do góry

3 PRACOWNIE I WYPOSAŻENIE

Pracownie Policealnego Studium Ratowników Medycznych "KADRA" mieszczą się przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu.

Szkoła posiada pracownie ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych, pracownię anatomii, w pełni wyposażone w sprzęt medyczny oraz audiowizualny.

do góry

4 CYKL KSZTAŁCENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.

Obecnie prowadzimy tylko kursy i szkolenia z Pierwszej Pomocy

 

Kształcenie w Policealnym Studium Ratowników Medycznych KADRA we Wrocławiu dla kierunku ratownik medyczny odbywa się w systemie stacjonarnym dla młodzieży:

  • w systemie dziennym - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
  • w systemie dla pracujących - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 21:00

Praktyki prowadzone są na terenie wrocławskich szpitali (praktyki organizuje szkoła):
w III semestrze SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), w IV semestrze SOR, OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Pogotowie Ratunkowe, Straż pożarna, inna wybrana placówka ratunkowa.

Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się egzaminem dyplomowym z przygotowania zawodowego.

Egzamin z przygotowania zawodowego dla ratowników medycznych odbywa się na miejscu, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
tel./faks 71 341 07 68
oraz na stronie www.kadra.wroclaw.pl

do góry

5 REKRUTACJA

Nie prowadzi się naboru na kierunek ratownik medyczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w roku szkolnym 2013/2014 zakończyło się kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych.

Obecnie prowadzimy tylko kursy i szkolenia z Pierwszej Pomocy

Nie prowadzi się rekrutacji na kierunek ratownik medyczny

Zapraszamy do sekretariatu szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności