edukacja we Wrocławiu

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask

Adres: 54-402 Wrocław, ul. Szkocka 64
Telefon: 71 354 59 29, 373 65 35, 357 43 36 wew. 41
Faks: 71 354 59 29, 373 65 35, 357 43 36 wew. 41
WWW: http://www.klo.pl
E-mail: sekretariat@klo.pl

1 O SZKOLE

Liceum jest szkołą średnią ogólnokształcącą dla młodzieży żeńskiej i męskiej. Szkoła prowadzona jest pod patronatem Apostolatu Maryjnego. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na zasadach etyki katolickiej pod kierunkiem nauczycieli o wysokich kwalifikacjach dydaktyczno-wychowawczych (m.in. wykładowcy z Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej).

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów wyższych. Realizuje ustalony przez MENiS program z przedmiotów obowiązkowych i stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z zarządzeniem MENiS, jak dla szkół publicznych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Liceum oferuje uczniom naukę w dwóch klasach informatycznych z poszerzonym programem nauczania języków obcych (angielski, niemiecki, łaciński). W ramach zajęć WF - basen. Istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej (obiady).

Klasy, liczące maksymalnie 25 osób, realizują autorski program nauczania informatyki. Od klasy drugiej (w miarę potrzeb) zajęcia w grupach: humanistycznej, matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej.

Szkoła organizuje wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi informatyczne oraz na wycieczki dydaktyczno-turystyczne.

do góry

2 REKRUTACJA I OPŁATY

Opłaty:

 • czesne miesięcznie: 290 zł
 • wpisowe: 390 zł

Kryteria przyjęcia:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • punkty za świadectwo,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • metryka chrztu,
 • opinia księdza lub katechety,
 • 3 fotografie,
 • karta zdrowia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

Dokumenty należy składać po 15 marca. Szczegółowych informacji udziela sekretariat.

W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie, którzy nie dostali się do innych szkół z różnych powodów.

Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie na kurs przygotowawczy dla uczniów III klasy gimnazjum.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:
PKO BP IV O/Wrocław, 10205255-416797-270-1.

do góry

3 LOKALIZACJA

Dojazd:
Autobusy: 107, 119, 122, 126, 134, 136, 139, 142, 149, 406, 409, 609 (kierunek: Nowy Dwór).

 

 

 

 

Wszelkich informacji znajdujących się na stronie dostarczył dyrektor prof. dr hab. Ireneusz Jóźwiak.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2014 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności