edukacja we Wrocławiu

LOGOS Szkoła języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

Adres: 50-561 Wrocław, ul. Niemczańska 11
Telefon: 603 672 154
WWW: www.szkolalogos.pl
E-mail: logos@edu.wroc.pl

1 O SZKOLE

Przyjmujemy dzieci od 5 roku życia, młodzież oraz dorosłych, przygotowujemy też do egzaminów: 8 klasisty, maturalnego i innych.

Szkoła istnieje od 1999 roku. Jesteśmy nastawieni na jakość i efektywność nauczania, dlatego dzieci uczą się w małych grupach do 6 osób. Ważne jest również dla nas, aby dziecko miało poczucie osiągania sukcesu na każdych zajęciach, aby wychodziło z nich radosne i uśmiechnięte, wypracowaliśmy więc swój własny system nagradzania oraz tworzymy niepowtarzalną atmosferę dającą uczniom poczucie bezpieczeństwa. Każdy nauczyciel oprócz kwalifikacji językowych posiada przygotowanie metodyczne i pedagogiczne.

Atuty szkoły:

 • małe grupy,
 • fachowość i rzetelność,
 • ciekawie prowadzone zajęcia,
 • metody pracy dopasowane do odpowiedniego wieku rozwojowego oraz do posiadanego "potencjału" (o metodzie),
 • efekty pracy uczniów są na bieżąco monitorowane poprzez ocenianie wypowiedzi ustnych na każdych zajęciach, weryfikację zadań domowych, częste kartkówki oraz testy cząstkowe i semestralne,
 • na koniec każdego semestru rodzice otrzymują opis postępów dziecka,
 • pod koniec roku szkolnego wystawiamy, przygotowane przez poszczególne grupy, "mini sztuki", w których rodzice mają możliwość obejrzenia przede wszystkim swoich dzieci, ale również inne grupy reprezentujące różny stopień zaawansowania.

do góry

2 O METODZIE

Każdy uczeń jest jednostką o odmiennej osobowości, motywacji i preferowanym sposobie uczenia się. Zadaniem nauczyciela jest pomaganie uczniom w odkryciu najbardziej efektywnych technik uczenia się oraz wspieranie każdego ucznia w próbach wykorzystania własnych możliwości. Traktując ucznia elastycznie i wspierając go nauczyciel jest w stanie wytworzyć sytuację, w której każdy z nich znajdzie coś dla siebie.

Nie wszyscy używają tych samych zmysłów by uczyć się efektywnie. Psycholog Howard Gardner wyodrębnił i opisał siedem rodzajów inteligencji, które pokrywają się z głównymi obszarami talentów i umiejętności a zarazem działalności ludzkiej. Każdy człowiek posiada potencjał przynajmniej w jednym obszarze, ale najczęściej dysponuje mieszanką potencjałów o bardzo indywidualnym składzie. W naszej szkole staramy się pomóc dziecku odkryć i rozwijać swoje potencjały.

Zgodnie z teorią Gardnera wykorzystujemy na naszych zajęciach bardzo zróżnicowane środki dydaktyczne:

 • Inteligencja wizualno-przestrzenna - diagramy, schematy, mapy, wykresy, gry planszowe, filmy wideo, symbole graficzne, plakaty, tworzenie lub/i opis historyjek obrazkowych, malowanie, rysowanie.
 • Inteligencja cielesno-kinestetyczna - drama, skecz, pantomima, ćwiczenia symulacyjne oraz wszelkie środki związane z fizycznym zaangażowaniem uczniów.
 • Inteligencja muzyczna - piosenki, rymowanki oraz inne środki zachęcające do wyrażania swoich doświadczeń i opinii w formie muzycznej.
 • Inteligencja logiczno-matematyczna - łamigłówki, zagadki, ciągi logiczne z lukami, gry logiczne.
 • Inteligencja językowa - prezentacje, projekty, dyskusje, opowiadania, streszczenia, opisy, gry językowe.
 • Inteligencja interpersonalna - praca w grupach, praca w parach, wspólne opracowywanie projektów, dyskusje, wspólna praca przy przygotowywaniu skeczów na występ.
 • Inteligencja intrapersonalna - praca indywidualna, domowa, budowanie motywacji.

do góry

3 INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dotyczące kursów w naszej szkole:

 • Po rozmowach kwalifikacyjnych sprawdzających umiejętności, dzieci są dopasowywane do grup pod względem stopnia zaawansowania oraz wieku.
 • Nauka trwa od września do czerwca.
 • Zajęcia odbywają się między godz. 13.00-20.00.
 • Opłata semestralna lub miesięczna. Opłata miesięczna powinna być uregulowana do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłaty:

Ilość kursów Opłata roczna
1 1850 zł (74 godz.zajęć)
2 3297 zł
3 4661 zł
4 5920 zł
1,5 2717 zł
2,5 3980 zł

do góry

4 DOJAZD

Dojazd:

autobusy: K, 136, 146.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

Prezentacje Szkoły języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego LOGOS:

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności