edukacja we Wrocławiu

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
z siedzibą we Wrocławiu

Adres: 50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 69
Telefon: 71 322 15 48
WWW: http://www.nwsm.pl
E-mail: dziekanat@nwsm.pl
Społeczności: facebook

1 O SZKOLE

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą we Wrocławiu jest zawodową niepaństwową uczelnią kształcącą na kierunkach kosmetologia, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo. Studia trwają po trzy lata. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i kwalifikacje zawodowe. Szkoła oferuje również studia podyplomowe z zakresu podologii, kosmetologii i pielęgniarstwa (jednoroczne studia pomostowe dla pielęgniarek).

Uczelnia posiada własny budynek z salami wykładowymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pracownie przedmiotowe. Dla potrzeb studentów i pracowników Uczelni udostępniona jest dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.

do góry

2 PROGRAM NAUCZANIA

Program studiów na kierunku ratownictwo medyczne obejmuje m.in. przedmioty takie jak anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia, patofizjologia, farmakologia, transfuzjologia, higiena i prewencja zakażeń, biologia z mikrobiologią, biochemia, biofizyka, medycyna ratunkowa, medycyna stanów nagłych, anestezjologia z intensywną terapią, propedeutyka chorób wewnętrznych, neurologia z psychiatrią itd.

Program studiów na kierunku kosmetologia obejmuje przedmioty z dziedziny nauk społecznych takie jak filozofia, psychologia z socjologią, prawo, etyka jak i ogólnomedycznych jak anatomia prawidłowa, mikrobiologia, histologia, genetyka, immunologia, dietetyka i ratownictwo. Największą ilość godzin obejmują przedmioty zawodowe takie jak: kosmetologia, chemia surowców kosmetycznych, fizykoterapia, odnowa biologiczna, charakteryzacja.


Studenci pracują na kosmetykach firm krajowych oraz zagranicznych jak: Lein, Living Dimension, Babor.

Od trzeciego semestru studenci odbywają praktyki ciągłe w gabinetach kosmetycznych.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku.

do góry

3 REKRUTACJA

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • świadectwo dojrzałości,
  • 3 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia prowadzi zajęcia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Wszelkich informacji znajdujących się na stronie dostarczył inż. Andrzej Żywirski.

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności