edukacja we Wrocławiu

Policealne Szkoły O'CHIKARA

Adres: 50-018 Wrocław, ul. Stawowa 24
Telefon: 71 781 87 33
Gadu-gadu: 10497704
WWW: http://www.ochikara.wroclaw.pl
http://ochikara.pl/zawody
E-mail: wroclaw@ochikara.pl
Społeczności: facebook

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

1 SPIS KIERUNKÓW

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (szkoła zaoczna)
 • Technik eksploatacji portów i terminali (szkoła zaoczna)
 • Technik usług pocztowych i finansowych (szkoła zaoczna)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (szkoła zaoczna)
 • Technik administracji (szkoła zaoczna)
 • Technik turystyki wiejskiej (szkoła zaoczna)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (szkoła zaoczna)
 • Opiekunka środowiskowa (szkoła zaoczna)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (szkoła zaoczna)
 • Opiekun osoby starszej (szkoła zaoczna)
 • Opiekunka dziecięca (szkoła stacjonarna)

Czesne miesięczne w zależności od kierunku kształcenia

do góry

2 INFORMACJE OGÓLNE

Dyrektor szkoły: mgr Mariola Bartela

 

 1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia:
  Celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby agencji detektywistycznych oraz agencji ochrony. Szkoła przyjmuje mężczyzn i kobiety.
 2. Technik eksploatacji portów i terminali
  Absolwent posiadający tytuł technika eksploatacji portów i terminali uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do zatrudnienia w terminalach lotniczych, kolejowych, samochodowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich.
 3. Technik usług pocztowych i finansowych
  Absolwent posiadający tytuł technika usług pocztowych i finansowych uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe, finansowe, kurierskie oraz innych podmiotach działających w zakresie obrotu towarowego.
 4. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do wykonywania zadań realizowanych w służbie bezpieczeństwa i higieny.
 5. Technik administracji
  Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.
 6. Technik turystyki wiejskiej
  Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do:
  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
 7. Opiekun w domu pomocy społecznej
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 8. Opiekunka środowiskowa
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 9. Asystent osoby niepełnosprawnej
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
 10. Opiekun osoby starszej
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekun osoby starszej i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych.
 11. Opiekunka dziecięca
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze niani, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki, szpitalach.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności