edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium Oświata

Adres: 53-508 Wrocław, ul. Kolejowa 36
Telefon: 71 343 77 77, 344 25 64, 372 45 67
Faks: 71 343 77 77
WWW: http://www.oswiata.wroc.pl
E-mail: studium@oswiata.wroc.pl

"Oświata" Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu
Nagrodzona odznaką Ministra Edukacji Narodowej nr 1255 "Za zasługi dla Oświaty"


1 INFORMACJE O STUDIUM

STUDIUM 2-letnie (cztery semestry) oraz STUDIUM 1,5 roczne (trzy semestry)

 • Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Absolwenci uzyskują tytuł technika, zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2004r nr 114, poz. 1195).
 • Słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia studium (dokument państwowy MEN), a także legitymacje, indeksy oraz zaświadczenia m.in. do ZUS.
 • Studium jest upoważnione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdanie egzaminu potwierdzone jest dyplomem oraz suplementem w języku angielskim.

STUDIUM 1-roczne (dwa semestry)

 • Szkoła niepubliczna wpisana do ewidencji szkół Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Absolwenci otrzymują świadectwa w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności (Dz.U. z 2004r nr 265, poz. 2644), opracowaną na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88 (COM) i dostosowaną do potrzeb Unii Europejskiej.

Zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania
 • profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • atrakcyjne praktyki zawodowe
 • intensywną naukę języków obcych

Słuchacze wszystkich szkół mają możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności na kursach prowadzonych przez "Oświatę":

 1. Kurs pilota wycieczek
 2. Kurs prawa jazdy
 3. Kursy języków obcych
 4. Kurs kosmetyczny, manicure-pedicure, tipsy
 5. Kurs wychowawców kolonii

Właściciel Szkoły: "Oświata" Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu

do góry

2 KIERUNEK DWULETNI

Kształcimy w systemie zaocznym na kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.

Kandydaci do zawodu technik usług kosmetycznych powinni posiadać predyspozycje do zawodu oraz brak przeciwwskazań, potwierdzony zaświadczenie lekarskim.

Szkoła posiada własną bazę dydaktyczną, estetyczne sale wyposażone w sprzęt i pomoce naukowe. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Zatrudniamy doświadczonych nauczycieli, w tym wykładowców wyższych uczelni.

Słuchacze opanują wiedzę z zakresu:

 • materiałów  kosmetycznych,
 • technologii i technik  wizażu,
 • kosmetologii,
 • masażu kosmetycznego,
 • anatomii, fizjologii i dermatologii
 • Poznanie nowoczesnych technik informatycznych oraz internetu pozwoli na pozyskiwanie informacji zagranicznych kreatorów.

Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Nabór: raz w roku
System kształcenia: zaoczny lub stacjonarny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)
Zawód: technik usług kosmetycznych 
specjalizacja - wizaż  lub spa-wellness

Kryteria przyjęcia do Studium:

 • kolejność złożenia dokumentów,
 • świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • 2 zdjęcia. 

do góry

3 KIERUNEK PÓŁTORAROCZNY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studium przygotowuje słuchaczy do zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Profesjonalne przygotowanie zawodowe daje możliwość zatrudnienia w strukturach służb bhp.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • prawna ochrona pracy,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • analiza i ocena zagrożeń
 • ochrona p. poż.,
 • podstawy psychologii i socjologii pracy,
 • użytkowanie komputera.

Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Nabór: raz w roku
System kształcenia: zaoczny
Okres nauki: 1,5 roku (3 semestry)
Zawód : technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kryteria przyjęcia do Studium:

 • kolejność złożenia dokumentów.
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • 2 zdjęcia.

do góry

4 KIERUNEK JEDNOROCZNY

Kształcimy w systemie zaocznym na kierunku PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA.

Studium przygotowuje słuchaczy do zawodu: opiekunka dziecięca. Profesjonalne przygotowanie daje możliwość zatrudnienia w domach dziecka, przedszkolach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • pedagogika ogólna,
 • pedagogika specjalna,
 • pedagogika Marii Montessori,
 • prawodawstwo opiekuńczo-wychowawcze,
 • psychologia ogólna,
 • psychologia wychowawcza i społeczna,
 • psychologia osobowości,
 • socjologia edukacji,
 • podstawy języka migowego
 • komunikacja interpersonalna.

Nabór: raz w roku
System kształcenia: zaoczny
Okres nauki: 1 rok (2 semestry)
Zawód: opiekunka dziecięca

Kryteria przyjęcia do Studium:

 • kolejność złożenia dokumentów
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie.
 • 2 zdjęcia

do góry

5 OPŁATY

Wpisowe: 0 zł

KIERUNKEK DWULETNI Czesne
Technik usług kosmetycznych 0 zł

KIERUNKEK PÓTORAROCZNY Czesne
BHP 0 zł

KIERUNKEK JEDNOROCZNY Czesne
Pedagogika społeczno-opiekuńcza 179 zł

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności