edukacja we Wrocławiu

PETEKS Kursy i szkolenia

Adres: 50-146 Wrocław, ul. Łaciarska 28
Telefon: 71 344 66 04, 343 16 49
Faks: 71 344 66 04
WWW: http://www.peteks.pl
E-mail: biuro.epk@peteks.pl

Właściciel szkoły:
Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "PETEKS" Sp. z o.o.


1 KURSY

Kursy:

 

KURS RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW

Cel kursu:
Zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zasadami rachunkowości oraz ewidencją typowych zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad ustalania wyniku i sporządzania sprawozdania finansowego.

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę w księgowości lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Na koniec kursu uczestnicy dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania kursu:

 • program kursu obejmuje 76 godz.
 • zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28,
  - w dni robocze dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45 lub
  - w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00

Szkolenie prowadzą doświadczeni specjaliści - praktycy z zakresu rachunkowości
i prawa podatkowego

 

KURS SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA

Cel kursu:
Wzbogacenie wiedzy zawodowej w zakresie rachunkowości i podatków oraz przygotowanie kandydatów do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego-Bilansisty.

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb finansowo-księgowych, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków, głównie w zakresie ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych oraz tworzenia informacji ekonomicznych wykorzystywanych w procesie zarządzania firmą. Na koniec kursu uczestnicy dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania kursu:

 • program kursu obejmuje 100 godz.
 • zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28,
  - w dni robocze dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45 lub
  - w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00

Szkolenie prowadzą doświadczeni specjaliści - praktycy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

 

KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Cel kursu:
Wzbogacenie wiedzy zawodowej w zakresie teorii i praktyki rachunkowości budżetowej.

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach budżetowych, odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdawczości budżetowej. Na koniec kursu uczestnicy dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania kursu:

 • program kursu obejmuje 30 godz.
 • zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28,
  - raz w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45

Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista – praktyk z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

 

KURS OBSŁUGA KADR Z NALICZANIEM PŁAC

Cel kursu:

 • Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy
  oraz z ich stosowaniem w praktyce.
 • Zapoznanie uczestników z przepisami prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie świadczeń krótko- i długoterminowych oraz procedurami postępowania zakładu pracy wynikającymi z obowiązku ubezpieczenia.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń i rozliczeń podatkowych z praktycznymi zajęciami przy użyciu komputera.

Uczestnicy kursu:
Szkolenie kierowane jest do pracowników działów kadr oraz komórek finansowo-księgowych zajmujących się prowadzeniem spraw personalnych i naliczaniem wynagrodzeń za pracę.
Na koniec kursu uczestnicy dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania kursu:

 • program kursu obejmuje 60 godz.
 • zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28,
  - w dni robocze dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45 lub
  - w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00

Szkolenie prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu prawa pracy, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych.

 

KURS KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY

Cel kursu:

 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kasjera walutowego w bankach, kantorach wymiany walut, hotelach, biurach turystycznych, stacjach benzynowych, sklepach,
 • Uczestnicy szkolenia zapoznawani są z podstawowymi prawami i obowiązkami kasjera walutowego, przepisami prawa dewizowego, metodami fałszerskimi banknotów i odbywają ćwiczenia praktyczne w zakresie rozpoznawania autentyczności różnych walut.
 • W ćwiczeniach wykorzystywane są banknoty fałszywe i sfałszowane.
 • Omówienie tematyki prana pieniędzy.

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kasjera walutowego lub pracują jako kasjerzy i chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Kurs spełnia wymogi NBP. Na koniec kursu uczestnicy dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania kursu:

 • program kursu obejmuje 30 godz. wykładów i ćwiczeń realizowanych w ciągu trzech kolejnych dni.
 • zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28,
  - w godzinach od 9.00 do 16.00

Szkolenie prowadzą doświadczeni trenerzy z praktyką w NBP, specjaliści z zakresu rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.

 

KURS ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZŁOTYCH

Cel kursu:
Celem szkolenia jest przygotowanie praktyczne do pracy na stanowisku kasjera. Uczestnicy zapoznają się z metodami zabezpieczeń znaków pieniężnych, nowymi metodami fałszowania banknotów, otrzymują praktyczne wskazówki i odbywają ćwiczenia w zakresie rozpoznawania prawdziwości polskich znaków pieniężnych.

Uczestnicy kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób przyjmujących wpłaty gotówkowe, szczególnie cenny może być dla pracowników działów kasowych w bankach, kasjerów w jednostkach handlowych i usługowych oraz innych pracowników związanych ze stanowiskami kasowymi.

Czas trwania kursu:

 • program kursu obejmuje 5 godz. ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem falsyfikatów.
 • zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28.

Szkolenie prowadzi doświadczony trener specjalista w zakresie rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych z praktyką w NBP.

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

Celem kursu jest przygotowanie do Egzaminu Państwowego na doradcę podatkowego. Kurs nastawiony jest na szczegółowe omówienie pytań otwartych oraz pisanie odpowiedzi na pisma procesowe.

Prowadzący:
Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych pracowników naukowych z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr, Izby Skarbowej, UKS. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Nasi wykładowcy są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień podatkowych i rachunkowych.

W ramach tego kursu bazujemy na aktualnym wykazie pytań i zadań egzaminacyjnych uchwalonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego. (Uchwała nr 12/V/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 r.)

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby: 1990 zł netto + 23% VAT
Istnieje możliwość dokonania zapłaty w III ratach:

 • I wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia),
 • II wpłata w terminie 10 dni od daty rozpoczęcia kursu,
 • III wpłata w terminie 20 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.45.

 

KURS PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PRAKTYCE

Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do możliwości samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przekazanie umiejętności właściwego „czytania” przepisów z zakresu p.k.p.i r.

Adresaci kursu:
Kurs adresowany jest do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą
w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów, zapraszamy również pracowników biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego oraz pozostałych osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie praktycznych aspektów dotyczących prowadzenia firmy w oparciu o p.k.p.i r. Kurs prowadzony jest przede wszystkim metodą WARSZTATOWĄ, z podkładem teoretycznym. Zajęcia polegają na rozwiązywaniu ciekawych przypadków, kazusów, sytuacji i łamigłówek podatkowo-rachunkowych.

Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 32 godziny zajęć dydaktycznych.

Prowadzący:
Specjaliści z zakresu podatków, doradcy podatkowi, pracownicy izb skarbowych oraz urzędów skarbowych, wykładowcy.

Koszt kursu:
Cena regularna 990 zł brutto/osoba. Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, poczęstunek, zaświadczenie.

do góry

2 STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 2. Zamówienia Publiczne
 3. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
 4. Zarządzanie Oświatą
 5. Rachunkowość
 6. Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem
 7. Praktyka zarządzania projektami unijnymi
 8. Narzędzia informatyczno-analityczne w zarządzaniu
 9. Prawo gospodarcze dla nieprawników

 

STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU

 1. Prawo i administracja w zarządzaniu
 2. Zarządzanie strategiczne w nowoczesnej firmie

 

STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BANKOWĄ WE WROCŁAWIU

 1. Zarządzanie projektami medycznymiCharakterystyka Studiów Podyplomowych organizowanych we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym:

 1. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

  CEL STUDIÓW: Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń w procesach pracy oraz organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

  UCZESTNICY: Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. A także dla osób, które zatrudnione są w komórkach BHP, zamierzają podjąć pracę w tych komórkach, dla menedżerów, pracowników wykonawczych oraz osób pełniących funkcję społecznych Inspektorów Pracy.
  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00. Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi: 2990 zł z możliwością opłaty w 4 ratach (pierwsza rata: 1000 zł + 34 zł)

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

  UCZESTNICY: Studia kierowane są dla osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach) i pozostałych instytucjach zobowiązanych do wykonywania prawa zamówień publicznych. Skierowane są także do podmiotów funkcjonujących w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki z Unii Europejskiej. Kształcenie w ramach Studiów rozpoczyna się od podstaw wiedzy o Zamówieniach Publicznych. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW
  : Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3900 zł z możliwością opłaty w 4 ratach, przy czym pierwsza rata wynosi 1200 zł + 34 zł.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 3. ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie menedżerów usług medycznych do samodzielnego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w warunkach gospodarki rynkowej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

  UCZESTNICY: Studia przeznaczone są dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach opieki zdrowotnej, zarządzających placówkami ochrony zdrowia, w tym dyrektorów, ordynatorów, pielęgniarek oraz innych pracowników jednostek ochrony zdrowia. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3590 zł z możliwością opłaty w 4 ratach (pierwsza rata 1200 zł + 34 zł)

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 4. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi
  w warunkach gospodarki rynkowej zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

  UCZESTNICY: Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436). Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3390 zł z możliwością opłaty w 4 ratach (pierwsza rata 1100 zł + 34 zł)

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 5. RACHUNKOWOŚĆ

  CEL STUDIÓW: Wzbogacenie wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunkowości do pełnienia samodzielnie funkcji księgowego oraz zdobycie kwalifikacji uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  UCZESTNICY: Studia przeznaczone są dla osób pracujących w działach finansowo - księgowych i biurach rachunkowych oraz innych osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów.
  Studia spełniają wymagania w zakresie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w art. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 223, poz. 1466).
  Absolwenci Studiów, którzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości mogą ubiegać się o certyfikat księgowy BEZ ZDAWANIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.
  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 4450 zł z możliwością opłaty w 4 ratach, przy czym pierwsza rata 1500 zł + 34 zł, a pozostały koszt w trzech ratach.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 6. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie ich z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji logistycznych.

  UCZESTNICY: Studia przeznaczone są dla osób zarządzających procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie oraz pracowników pionów marketingu, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, zbytu, transportu i magazynowania w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi: 3940 zł z możliwością opłaty w 4 ratach, przy czym pierwsza rata 1300 zł + 34 zł, a pozostały koszt w trzech ratach.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 7. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami brokera funduszy unijnych.

  UCZESTNICY: Kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych, właściciele i menedżerowie małych i średnich firm oraz osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych.
  Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3950 zł z możliwością opłaty w 4 ratach, przy czym pierwsza rata 1500zł + 34 zł, a pozostały koszt w trzech ratach.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 8. NARZĘDZIA INFORMATYCZNO-ANALITYCZNE W ZARZĄDZANIU

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie słuchaczy do posługiwania się narzędziami informatycznymi w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych za pomocą metod ilościowych.
  Przekazanie wiedzy technicznej oraz umiejętności jej zastosowania na stanowiskach specjalistów analityków np.: w działach logistyki, marketingu, jakości, planowania, badań i rozwoju w firmach i organizacjach.

  UCZESTNICY: Studia kierowane są głównie do osób zatrudnionych lub pragnących realizować swą karierę zawodową jako specjaliści w instytucjach biznesowych oraz innego typu (m.in. administracja, samorząd, urzędy), a także do kierowników różnych szczebli, którzy planują usprawnienie funkcjonowania podległych im działów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik analizy ilościowej. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00.
  Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3100 zł z możliwością opłaty w 4 ratach, przy czym pierwsza rata 1100 zł + 34 zł, a pozostały koszt w trzech ratach.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.


 9. PRAWO GOSPODARCZE DLA NIEPRAWNIKÓW

  CEL STUDIÓW:
  Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zarówno prywatnego jak i publicznego ważnym zadaniem jest nauczenie słuchaczy praktycznej umiejętności sporządzania umów cywilnoprawnych oraz pism procesowych. Słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi regulacjami prawnymi działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawione zostaną najważniejsze rodzaje umów funkcjonujących na poszczególnych segmentach rynku.

  UCZESTNICY:
  Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prawnymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Słuchaczami mogą być absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego i innych uczelni, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego. Mogą nimi być zarówno samodzielni przedsiębiorcy, jak i pracownicy firm państwowych i prywatnych.

  ORGANIZACJA STUDIÓW:
  Studia trwają 2 semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 28 podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00. Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW:
  Koszt Studiów wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3490 zł. (przy grupie 30 os.) z możliwością opłaty w 2 ratach (pierwsza rata 1745 zł).

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe UE.

 

Charakterystyka Studiów Podyplomowych organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

 1. PRAWO I ADMINISTRACJA W ZARZĄDZANIU

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie słuchaczy do sprawnego zarządzania firmą, przedsiębiorstwem, poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz administracji. Wskazanie otoczenia prawnego funkcjonowania firmy, m.in. zasad zawierania umów handlowych, zaciągania zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, odpowiedzialności za zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu w godzinach od 9.00-16.00. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki Copernicus we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW: Koszt Studiów - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 2900 zł z możliwością opłaty w 2 ratach, na indywidualny wniosek słuchacza Uczelnia może rozłożyć opłatę na większą liczbę rat.

  WARUNKI PRZYJĘCIA: Złożenie kompletu dokumentów w Zakładzie Szkolenia i Ekspertyz PTE "Peteks" przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu: zgłoszenie uczestnictwa (poniżej), ksero dyplomu, ksero dowodu osobistego oraz 2 zdjęcia (format jak do dowodu); oryginały kserowanych dokumentów do wglądu.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe WSIiZ.


 2. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W NOWOCZESNEJ FIRMIE

  CEL STUDIÓW: Przygotowanie słuchaczy do sprawnego zarządzania firmą, przedsiębiorstwem, poprzez poszerzenie wiedzy z nowoczesnych metod i form zarządzania firmą, przedsiębiorstwem, holdingiem. Program studiów został stworzony z uwzględnieniem trendów i metod zarządzania firmą w warunkach globalizacji przedsiębiorstw i ich ekspansji na inne rynki.

  ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i egzaminy).
  Zajęcia odbywają się w Domu Ekonomisty przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu w godzinach od 9.00-16.00. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki Copernicus we Wrocławiu.

  KOSZT STUDIÓW: Koszt Studiów - 2 semestry wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 2900 zł z możliwością opłaty w 2 ratach, na indywidualny wniosek słuchacza Uczelnia może rozłożyć opłatę na większą liczbę rat.

  WARUNKI PRZYJĘCIA: Złożenie kompletu dokumentów w Zakładzie Szkolenia i Ekspertyz PTE "Peteks" przy ul. Łaciarskiej 28 we Wrocławiu: zgłoszenie uczestnictwa (poniżej), ksero dyplomu, ksero dowodu osobistego oraz 2 zdjęcia (format jak do dowodu); oryginały kserowanych dokumentów do wglądu.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe WSIiZ.

 

Studia Podyplomowe organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu:

 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MEDYCZNYMI

  CEL STUDIÓW:
  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami medycznymi – przedsięwzięciami realizowanymi w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia. Studia te nie odnoszą się do zarządzania podmiotami leczniczymi, lecz mają na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy niezbędnej do realizacji projektów medycznych. Studia mają na celu wyczulenie uczestników na różnice pomiędzy zadaniami zleconymi a usługami zleconymi w ramach projektów medycznych, a przede wszystkim skutków negatywnych związanych z nieprawidłową kwalifikacją podjętych działań w ramach zarządzania danym projektem medycznym.

  UCZESTNICY:

  W szczególności zapraszamy na nie osoby biorące udział w projektach związanych z badaniami klinicznymi, projektach badawczo-rozwojowych czy projektach związanych z tworzeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (np. gabinetu lub przychodni)".

  ORGANIZACJA STUDIÓW:
  Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i egzaminy).
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z przepisami prawnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  KOSZT STUDIÓW:
  Koszt Studiów wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 3550 zł. z możliwością opłaty w 10 ratach po 355 zł.

  TERMIN: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: Studia podyplomowe WSB.

do góry

3 SEMINARIA

OFERTA SEMINARIÓW

 1. VAT w obrocie nieruchomościami u notariusza ze szczególnym uwzględnieniem orzeczenia ETS z 15 września 2011r. w sprawach Słaby i Kuć
 2. Podatek VAT od podstaw-seminarium (dwudniowe)
 3. Resocjalizacja. Wybrane aspekty prawne
 4. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 5. Bezpieczne zawieranie umów handlowych przez spółki prawa handlowego
 6. Ustawa deweloperska i jej wpływ na działalność deweloperów i banków
 7. Rozliczenia podatkowe aptek i hurtowni farmaceutycznych
 8. Budżet Zadaniowy – zastosowanie w praktyce sektora samorządowego
 9. Kurs „Kontroler Finansowy” ( 80 godz.) – kod zawodu 121103 – Kierownik Działu Finansowego
 10. Rachunkowość dla początkujących
 11. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2011 i na rok 2012
 12. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce
 13. Mianowany Urzędnik Służby Cywilnej gwarantem nowoczesnego Państwa


Charakterystyka Seminariów:

 1. VAT W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI U NOTARIUSZA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORZECZENIA ETS Z 15 WRZEŚNIA 2011R. W SPRAWACH SŁABY I KUĆ

  Cel seminarium: Zwrócenie szczególnej uwagi pośrednikom w obrocie nieruchomościami na okoliczności ( przypadki), w których osoba fizyczna zbywając nieruchomość zabudowaną/niezabudowaną staje się podatnikiem podatku VAT. Szkolenie ma na celu „uczulenie” pośredników na sytuacje trudne, występujące w obrocie nieruchomościami, na dualizm podatkowy związany zwłaszcza ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę przez rolników, przez zwykłe prywatne osoby. Szkolenie ma na celu zobrazowanie wpływu MPZP, decyzji o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań na przeznaczenie terenów i ewentualny zakres opodatkowania.

  Uczestnicy: W pierwszej kolejności kancelarie notarialne, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich pracownicy, wszyscy, którzy zajmują się obrotem nieruchomościami, developerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, itd.

  Koszt: Cena seminarium wynosi 450zł, w cenie: materiały szkoleniowe, catering (kawa i herbata), zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

  Prowadzący: Michał Szczypiór - wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP ASESOR we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz PTE, wykładowca na studiach MBA, autor licznych publikacji z zakresu podatku VAT, trener, szkoleniowiec, Konsultant Biura Analiz Sejmowych RP, w roku 2009 Zastępca Kierownika Centralnego Projektu realizowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, współpracujący z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Opolskim i Lubuskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, autor wydanej w 2011r.pozycji książkowej „VAT w obrocie nieruchomościami w 2011r.”

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 2. PODATEK VAT OD PODSTAW-SEMINARIUM (DWUDNIOWE)

  Cel seminarium: Przybliżenie uczestnikom kursu problematyki podatku od towarów i usług, zasad opodatkowania, zasad wystawiania faktur VAT, terminów i zasad rozliczania podatku VAT naliczonego i należnego. Kurs prowadzony będzie metodą warsztatową, po części teoretycznej ( wprowadzenie) przeprowadzone zostaną ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu konkretnych przypadków z zakresu zastosowania przepisów ustawy VAT

  Uczestnicy: seminarium przeznaczone jest dla osób, które w dotychczasowej praktyce zawodowej nie miały do czynienia z podatkiem VAT lub miały do czynienia w nieznacznym zakresie, w szczególności kur polecamy pracownikom biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego, innych instytucji w których na co dzień pracownicy stykają się z problematyką podatku VAT np. firmy leasingowe, sieci handlowe, kancelarie prawne, apteki, przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne.

  Koszt seminarium: 790 zł, w tym materiały szkoleniowe, certyfikat (zaświadczenie), catering (kawa i herbata)

  Prowadzący: Michał Szczypiór - wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP ASESOR we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz PTE, wykładowca na studiach MBA, autor licznych publikacji z zakresu podatku VAT, trener, szkoleniowiec, Konsultant Biura Analiz Sejmowych RP, w roku 2009Zastępca Kierownika Centralnego Projektu realizowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, współpracujący z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Opolskim i Lubuskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 3. RESOCJALIZACJA. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

  Cel seminarium: przedstawienie wybranych problemów natury prawnej związanych z szeroko pojętą definicją „resocjalizacją”.

  Adresaci: Pracownicy ośrodków penitencjarnych, służby więziennictwa, opieki społecznej, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni.

  Prowadzący: dr Rafał Citowicz, adiunkt na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Karnego Materialnego, wpisany na listę Radców Prawnych, w przeszłości Członek Rad Nadzorczych, w tym również Przewodniczący Rady Naukowej jednej z dolnośląskich Fundacji, autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i prawa penitencjarnego.

  Cena seminarium: 590 zł, cena obejmuje koszt udziału w seminarium, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w seminarium.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA

  Cel seminarium: przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych w ochronie zdrowia.

  Cena seminarium wraz z materiałami i catering: 590 zł

  Miejsce szkolenia: siedziba spółki, DOM EKONOMISTY ul. Łaciarska 28 we Wrocławiu.

  Prowadzący: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, wybitna specjalistka w dziedzinie Zamówień Publicznych.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 5. BEZPIECZNE ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH PRZEZ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

  Cel seminarium: podniesienie kwalifikacji oraz przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących zawierania umów handlowych.

  Adresaci seminarium: spółki prawa handlowego.

  Prowadzący: Szkolenie poprowadzi Pan Marcin Jagodziński - doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

  Cena seminarium wraz z materiałami oraz cateringiem: 390 zł/os.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 6. USTAWA DEWELOPERSKA I JEJ WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERÓW I BANKÓW

  Cel seminarium: Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (podpisana przez Prezydenta RP w dniu 10 października 2011r.), wskazanie nowych obowiązków banków, deweloperów, omówienie sposobów bezpiecznego zawierania umów z deweloperami, omówienie nowych nieznanych obowiązków nałożonych na deweloperów, tryb zawierania umów deweloperskich, nowe obowiązki banków.

  Wykładowca: Tomasz Dunikowski, radca prawny.

  Cena: 750 zł , obejmuje: materiały, catering.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 7. ROZLICZENIA PODATKOWE APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

  Cel seminarium: Poznanie zasad rozliczeń podatkowych (podatku dochodowego i VAT) aptek oraz hurtowni farmaceutycznych.

  Uczestnicy: właściciele aptek i hurtowni farmaceutycznych, pracownicy aptek, doradcy podatkowi, osoby prowadzące biura rachunkowe, osoby zajmujące się rozliczeniami aptek i hurtowni farmaceutycznych.

  Prowadzący: dr inż. Paweł Małecki - doradca podatkowy, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu, trener, szkoleniowiec.

  Koszt: Cena szkolenia wynosi 550zł i obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (kawa, herbata, słodki poczęstunek).

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 8. BUDŻET ZADANIOWY – ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE SEKTORA SAMORZĄDOWEGO

  Cel seminarium: Zrozumienie istoty budżetu zadaniowego i nabycie umiejętności jego opracowania.

  Koszt: cena seminarium wynosi 450 zł, w tym zapewniamy: materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w seminarium.

  Prowadzący: Pani Elżbieta Giza - Audytor zewnętrzny w projektach unijnych, doradca z zakresu rozliczeń Projektów unijnych w NGO, oferuje usługi z zakresu audytu i kontroli. Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Autorka publikacji: artykuły w miesięczniku - Finanse publiczne: Rozliczanie księgozbiorów VIII 2009 oraz Ewidencja materiałów bibliotecznych IX 2009, autorka książki pt. „Wydatki strukturalne w jednostkach sektora finansów publicznych” Wydawnictwo Presscom, Wrocław X 2009.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 9. KURS „KONTROLER FINANSOWY” (80 GODZ.) – KOD ZAWODU 121103 – KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO

  Cel oraz adresaci: Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku Kontrolera Finansowego w firmie. W pierwszej kolejności kurs kierowany jest do pracowników działu controlingu, księgowości, którzy zamierzają w firmie objąć stanowisko kontrolera. Kurs kierowany jest ponadto do osób, które zajmują w firmie stanowiska kierownicze, zarządzające, celem pogłębienia wiedzy, jej uaktualnienia. Organizator gwarantuje udział w grupie nie większej niż 9 osób, dla każdego uczestnika niezbędny sprzęt elektroniczny – na wymaganych zajęciach praktycznych.

  Prowadzący: Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz wybitni przedstawiciele środowisk praktyków: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcowie prawni, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

  Cena: 2900zł, obejmuje: materiały dydaktyczne, niezbędny catering. Istnieje możliwość rozłożenia należności na 4 równe raty, każda po 725 zł. Raty ustalane są indywidualnie z opiekunem kursu.

  Godziny zajęć: sesja S - stacjonarna: zajęcia popołudniami, codziennie w dni robocze od 16.30 do 18.30, sesja Z - zaoczna: w dniach zjazdów, od godz. 9.00 do 16.00. Dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów spotkań.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: kursy i seminaria.


 10. RACHUNKOWOŚĆ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

  Cel: Seminarium ma na celu przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rachunkowości w firmie. Seminarium skierowane jest do osób początkujących, które nie miały do czynienia lub mają do czynienia w niewielkim zakresie z koniecznością stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Uczestnikami seminarium mogą być również nowo zatrudnione osoby w biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa podatkowego, w działach księgowości firm. Dla osób zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy z zakresu rachunkowości Zakład szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego proponuje udział w kursie „Rachunkowość od podstaw”, kod zwodu: 431101, szczegóły na stronie głównej w zakładce: Kursy/seminaria.

  Cena: 350zł, obejmuje: niezbędne materiały dydaktyczne, catering.

  Prowadzący: Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz wybitni przedstawiciele środowisk praktyków: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcowie prawni, dyrektorzy finansowi, główni księgowi.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 11. ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) W ROKU 2011 I NA ROK 2012

  Cel: Omówienie najważniejszych zmian w podatkach dochodowych, które weszły w życie w 2011r. oraz zmiany na 2012r., w tym również zmiany w chwili obecnej planowane na 2012r.

  Odbiorcy: Księgowi, Doradcy Podatkowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą, służby finansowe firm,
  Wykładowca: dr Paweł Małecki Doradca Podatkowy, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu.

  Cena: 450 zł – obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie (szkolenie punktowane dla Doradców Podatkowych), catering.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: seminaria jednodniowe/dwudniowe.


 12. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W PRAKTYCE

  Adresaci kursu: W pierwszej kolejności proponowany kurs adresowany jest do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów. Do udziału w kursie zapraszamy pracowników biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego oraz pozostałych osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie praktycznych aspektów dotyczących prowadzenia firmy w oparciu o p.k.p.i r. Kurs prowadzony jest przede wszystkim metodą WARSZTATOWĄ, z podkładem teoretycznym. Zajęcia polegają na rozwiązywaniu ciekawych przypadków, kazusów, sytuacji i łamigłówek podatkowo-rachunkowych.

  Cel kursu: przygotowanie słuchacza do możliwości samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przekazanie umiejętności właściwego „czytania” przepisów z zakresu p.k.p.i r.

  Prowadzący:
  Barbara Mieczkowska - doradca podatkowy, Przewodnicząca Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (pkt.2,3,4,5,7,8,9,10).
  Michał Szczypiór - Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego w DWSSP ASESOR we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz PTE, wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, współpracujący na stałe z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Opolskim i Lubuskim Oddziałem KIDP, wykładowca na studiach MBA, trener, szkoleniowiec. (pkt.1, pkt.6).

  Czas trwania kursu:
  Kurs obejmuje 62 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa - 45 min). Zajęcia odbywają się w sesjach:
  A. sesja stacjonarna: trzy dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
  B. sesja niestacjonarna: zjazdy co dwa tygodnie

  Cena kursu: 950zł,- cena obejmuje: materiały dydaktyczne, poczęstunek, zaświadczenie.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: kursy i seminaria.


 13. MIANOWANY URZĘDNIK SŁUŻBY CYWILNEJ GWARANTEM NOWOCZESNEGO PAŃSTWA

  Cel seminarium: Przygotowanie uczestników seminarium do egzaminu dla osób ubiegających się o status urzędnika mianowanego.

  Adresaci seminarium: Seminarium jest adresowane do pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych w administracji publicznej, mających zamiar przystąpić do Egzaminu Państwowego na Urzędnika Mianowanego w Służbie Cywilnej

  Egzamin: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56 w Warszawie, www.ksap.home.pl.

  Miejsce seminarium:
  Seminarium odbywa się w siedzibie Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, przy ul. Łaciarskiej 28, wejście od ul. Nożowniczej, w salach wyposażonych w sprzęt audiowizualny.

  Seminarium odbywa się w dwóch wariantach:
  A. Seminarium stacjonarne - od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.30 do 18.30,
  B. Seminarium zaoczne - w trybie weekendowym, piątek od 16.30 do 18.30 i sobota od 9.00-16.00.

  Prowadzący: Kadrę prowadzącą seminarium stanowią pracownicy Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Politechniki Wrocławskiej, wszyscy zatrudnieni na etatach naukowych oraz w instytucjach publicznych, co gwarantuje wysoką jakość merytoryczną zajęć.

  Zakończenie seminarium: Seminarium kończy się symulacją egzaminu na wzór egzaminu państwowego oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium.

  Cena: 2500zł brutto, płatna w czterech równych ratach, każda po 625zł (terminy wpłat: indywidualnie ustalane).
  Cena obejmuje: catering (kawa, herbata, napoje) oraz materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia, służące pogłębieniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji.

  Termin: szczegóły na www.peteks.pl, zakładka: kursy i seminaria.

 

Bliższe informacje i zapisy w godz. od 8.00 do 16.00: ZSiE PTE z/s we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław, Tel. 71 343 16 49, tel./faks 71 344 66 04, www.peteks.pl, e-mail: biuro@peteks.pl

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2018 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności