edukacja we Wrocławiu

Policealne Studium PROMOCJA

Adres: 53-126 Wrocław, al. Wiśniowa 81
Telefon: 71 363 13 17, 693 900 466
WWW: http://www.promocja.edu.pl
E-mail: info@promocja.edu.pl
Społeczności: facebook

Przy zapisie w maju i czerwcu 20% zniżki we wpisowym!

1 O NAS

INFORMATYKA – GRAFIKA KOMP. – REKLAMA ANIMACJE 3D – PROJEKTOWANIE STRON WWW – DEKORACJA WNĘTRZ

BHP – ADMINSTRACJA – KOSMETYKA – RACHUNKOWOŚĆ - FLORYSTYKA

Interesują Cię powyższe dziedziny? Przyjdź do nas! Mamy bogatą ofertę kierunków dla osób o różnych zainteresowaniach, które chcą zdobyć ciekawy zawód, zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje, być bardziej mobilni na rynku pracy.

Wystarczy rok lub dwa i możesz zacząć pracować w wymarzonym zawodzie. Wszyscy wiemy, jak trudno jest znaleźć pracę. Kreatywność i wrodzony talent nie wystarczą. Do każdego zawodu potrzeba porządnego przygotowania, „Promocja” może Ci w tym pomóc. Wykaż tylko trochę chęci i zaangażowania.

Nasza szkoła daje Ci mnóstwo możliwości. Możesz uczyć się dziennie na kilku kierunkach technicznych. Zostać na przykład technikiem administracji lub rachunkowości. Wystarczą dwa lata i będziesz informatykiem czy kosmetyczką. Dwa lata to za długo? Nie ma problemu – rok i zostaniesz grafikiem. Nie masz czasu na dzienną naukę? Żaden problem, prowadzimy też zajęcia zaoczne. Nie chcesz być technikiem, ale chcesz się nauczyć konkretnego programu graficznego? Weź udział w kursie komputerowym. Dla Ciebie i Twoich potrzeb w szkole znajduje się sala komputerowa, wyposażona w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Możesz przystąpić do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymać dyplom wydawany przez OKE z tytułem technika w zawodzie, który Cię interesuje. Dodatkowo jako jedyna szkoła we Wrocławiu dajemy Ci szansę na zrobienie dyplomu, czyli dużego projektu na koniec nauki.

W czasie zajęć masz szansę na nauczenie się wielu ciekawych rzeczy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, często są to wykładowcy z wyższych uczelni oraz fachowcy w swoich dziedzinach, którzy doskonale orientują się w obecnych trendach i technologiach.

W trakcie nauki będziesz realizował praktyki zawodowe w firmach współpracujących ze szkołą. Dzięki temu masz szansę na znalezienie pracy w najlepszych firmach, ale przede wszystkim nabierzesz doświadczenia, które jest jedną z najważniejszych rzeczy dla dzisiejszych pracodawców.

do góry

2 REKRUTACJA

Warunki przyjęcia:
Wiek kandydata bez ograniczeń, decyduje rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Potrzebne dokumenty:

 • ankieta zgłoszeniowa
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku,
 • ksero dowodu osobistego.

Opłaty:
System stacjonarny – 360 zł miesięcznie
System zaoczny – 290 zł miesięcznie

Na kierunkach z tytułem technika czesne pokrywa Urząd Miasta pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej połowie zajęć w danym miesiącu!

do góry

3 SZKOŁA ROCZNA W SYSTEMIE STACJONARNYM

REKLAMA I GRAFIKA KOMPUTEROWA:
Kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych reklamą i grafiką w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, począwszy od pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi, poprzez tworzenie kampanii reklamowych dla firm, projektowanie graficzne reklam, tworzenie tożsamości wizualnej firm, po prowadzenie własnej agencji reklamowej.

W programie nauczania znajdują się m.in. takie przedmioty jak:

 • grafika komputerowa,
 • projektowanie stron www,
 • animacje komputerowe,
 • komunikacja wizualna,
 • marketing,
 • teoria i praktyka reklamy,
 • typografia,
 • planowanie mediów

Na zakończenie nauki słuchacze przystępują do obrony pracy dyplomowej, stanowiącej projekt praktyczny z zakresu grafiki, projektowania stron lub animacji 3d.

Absolwenci mogą pracować jako copywriterzy, projektanci grafiki, specjaliści ds. reklamy, marketingu, kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

do góry

4 SZKOŁA ROCZNA W SYSTEMIE ZAOCZNYM

GRAFIKA KOMPUTEROWA
Kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych opanowaniem programów graficznych, zagadnień związanych z grafiką 3d i animacjami z elementami ruchu, dźwięku i oświetlenia, oraz projektowaniem stron internetowych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • grafika komputerowa
 • projektowanie stron www
 • animacje komputerowe i obróbka video
 • typografia
 • komunikacja wizualna
 • historia sztuki
 • poligrafia

Nauka kończy się uzyskaniem dyplomu z tytułem grafik komputerowy.

 

DEKORACJA WNĘTRZ
Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach plastycznych i uzdolnieniach manualnych, które w krótkim czasie chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z projektowaniem i dekoracją wnętrz.
Słuchacze pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania projektów, rysowania przestrzeni w perspektywie oraz zasady kompozycji. Uczą się, w jaki sposób łączyć wartości estetyczne i funkcjonalne w projekcie wnętrza mieszkalnego, biurowego czy handlowego. Omawiają także zasady doboru barw, ruchomych i stałych elementów wyposażenia wnętrza oraz materiałów wykończeniowych.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • rysunek i malarstwo,
 • projektowanie wnętrz,
 • dekoracja wnętrz,
 • projektowanie komputerowe,
 • kompozycja,
 • historia sztuki,
 • geometria wykreślna
 • rysunek techniczny,
 • perspektywa,

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie warsztatowej i projektowej. Dużym atutem jest dobrze wyposażona pracownia komputerowa. Podczas toku nauczania przewidziane są pokazy i prezentacje firm z branży aranżacji wnętrz, wyjścia do galerii i muzeów.

Nauka kończy się uzyskaniem dyplomu z tytułem plastyk dekorator.

do góry

5 SZKOŁA DWULETNIA W SYSTEMIE STACJONARNYM I ZAOCZNYM

TECHNIK INFORMATYK
Kierunek dla osób zainteresowanych programowaniem i projektowaniem stron internetowych, tworzeniem baz danych i sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi, montażem i naprawą komputerów.

Kierunek składa się z trzech kwalifikacji:

 • montaż i eksploatacja komputerów
 • projektowanie sieci komputerowych i administrowanie nimi
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie nimi

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • systemy operacyjne i administrowanie nimi,
 • budowa i naprawa komputera,
 • projektowanie sieci komputerowych i administrowanie nimi,
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych,
 • oprogramowanie biurowe,
 • multimedia i grafika komputerowa na użytek internetu,
 • projektowanie i programowanie stron internetowych,
 • języki programowania,
 • programowanie strukturalne, obiektowe,
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi,
 • język angielski
 • prowadzenie działalności gospodarczej

 

TECHNIK BHP
Kierunek dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego występujące w środowisku pracy; rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • bezpieczeństwo pracy,
 • ochrona środowiska,
 • człowiek w procesie pracy,
 • podstawy psychologii i socjologii,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • ocenianie ryzyka zawodowego,
 • ergonomia miejsca pracy,
 • przyczyny wypadków i chorób zawodowych,
 • prawo pracy,
 • obsługa komputera,
 • język angielski,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI
Dwuletni kierunek dla osób zainteresowanych pracą w szeroko rozumianej administracji publicznej – w urzędach, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, przy rozliczaniu projektów unijnych itp. Po ukończeniu tego kierunku słuchacz zdobędzie kwalifikacje do wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; prowadzenia postępowania administracyjnego.

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • obsługa klienta w jednostkach administracji

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa cywilnego,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • finanse publiczne,
 • podstawy wiedzy o państwie,
 • wiedza o gospodarce,
 • postępowanie administracyjne,
 • zarys statystyki,
 • pracownia administracji,
 • elementy socjologii i psychologii społecznej,
 • obsługa komputera i oprogramowanie biurowe,
 • język angielski,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Dwuletni kierunek dla osób zainteresowanych pracą w rachunkowości, księgowości, działach human resoursers i działach płac dużych firm. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia rachunkowości; rozliczania danin publicznych; rozliczania wynagrodzeń; rozliczania składek pobieranych przez ZUS; przeprowadzania analizy finansowej.

Kierunek składa się z dwóch kwalifikacji:

 • prowadzenie rachunkowości
 • rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • rachunkowość,
 • zasady naliczania wynagrodzeń i podatków,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • przeprowadzanie analizy finansowej,
 • prawo w księgowości,
 • obsługa komputera i oprogramowanie biurowe,
 • oprogramowanie księgowo-finansowe,
 • pracownia rachunkowości,
 • pracownia wynagrodzeń i danin publicznych,
 • język angielski zawodowy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Dwuletni kierunek dla osób zainteresowanych pracą w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, fitness klubach, renomowanych gabinetach kosmetycznych lub prowadzeniem własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.
Absolwentki kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, wizażu i stylizacji.

Kierunek składa się obecnie z dwóch kwalifikacji:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
 • wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce,
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu,
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała,
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu,
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała,
 • język angielski,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

FLORYSTA
Roczny kierunek z tytułem technika dla osób zainteresowanych tworzeniem kompozycji kwiatowych, zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych. Florysta wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu, komunii czy chrzcin, potrafi również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie.

Kierunek ten składa się z jednej kwalifikacji:

 • Wykonywanie kompozycji florystycznych

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak:

 • Materiałoznawstwo roślinne,
 • Materiałoznawstwo nieroślinne,
 • Kulturowe podstawy florystyki,
 • Środki wyrazu twórczego,
 • Kompozycje florystyczne,
 • język angielski,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

Zobacz inne prezentacje Policealnego Studium Promocja:

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności