edukacja we Wrocławiu

Husarz. Główna Wojskowa
Szkoła Średnia we Wrocławiu

Adres: 52-007 Wrocław, ul. Zagłębiowska 8
Telefon: 71 340 03 91, 798 024 989, 721 495 077
WWW: http://szkolawojskowahusarz.pl
E-mail: sekretariat@szkolawojskowahusarz.pl
Społeczności: facebook

1 O SZKOLE WOJSKOWEJ HUSARZ

Ukończyłeś gimnazjum lub szkołę podstawową. Co dalej?

Każdego roku liczna grupa uczniów zastanawia się nad wyborem dalszego etapu nauki. Niełatwo podjąć decyzję, od której przecież zależy przyszłość i ewentualna satysfakcja z obranej przez siebie drogi życiowej. Troska o to, aby wybór szkoły był trafny – odpowiadał zainteresowaniom, umożliwiał wykorzystanie zdolności i gwarantował dalszy rozwój – jest sprawą każdego z Was.

Jeśli jesteś wśród tych, którzy stoją przed tą ważną decyzją, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na jedną, niezwykle ważna dziedzinę naszego życia. Jest nią obronność kraju, której podstawową siłę stanowi Wojsko Polskie. Trzonem Wojska Polskiego jest jego kadra: oficerowie i podoficerowie zawodowi. Kadrę tę kształcą akademie wojskowe i wyższe szkoły oficerskie, które są otwarte i dostępne dla wszystkich młodych osób pragnących wstąpić do służby w Wojsku Polskim. Na uczniów po gimnazjum oraz szkole podstawowej czekają licea wojskowe ogólnokształcące i technika wojskowe.

Dlaczego wojsko?

Do niedawna służba w armii traktowana była jako obowiązek, który spoczywał na każdym obywatelu. Czasy się zmieniły, a wraz z nimi zmienił się obraz Wojska Polskiego. Teraz warto zainteresować się perspektywą zatrudnienia w strukturach armijnych. Tę kwestię należy rozpatrywać w dwóch kategoriach:

Rozwojowy – awans zależy wyłącznie od osiągnięć i chęci doskonalenia zawodowego.

Finansowy – dobre zarobki, w zależności od stopnia wojskowego oraz rozbudowany system dodatków i premii.

Stabilność zatrudnienia, dobre zarobki oraz duże perspektywy rozwoju sprawiają, iż służbę w Wojsku Polskim wybiera coraz więcej młodych ludzi.

Dlaczego szkoła Husarz?

Główna Wojskowa Szkoła Średnia Husarz, jako jedyna w Polsce jest wyspecjalizowaną wojskową szkołą średnią dla młodzieży. W naszej szkole możesz wybrać naukę w wojskowym liceum ogólnokształcącym lub w technikum wojskowym w zawodach: technik logistyk, technik informatyk lub technik teleinformatyk. W obu szkołach nauka kończy się maturą, a w technikum dodatkowo egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uzyskasz zawód przydatny w wojsku i nie tylko.

Poprzez dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Szkoła posiada swój własny budynek, w którym odbywają się wszystkie zajęcia teoretyczne. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych nauka poszerzona jest o edukację wojskową, specjalistyczną oraz wojskowe sztuki walki. W trakcie roku szkolnego będziemy organizować dodatkowe szkolenia wojskowe oraz zajęcia na strzelnicy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław przy ul. Świątnickiej 36, znajdującej się w sąsiedztwie szkoły.

do góry

2 LICEUM WOJSKOWE

Wojskowe liceum ogólnokształcące Husarz jest szkołą średnią dla młodzieży po gimnazjum oraz szkole podstawowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i dzielą się na przedmioty ogólne z zakresu szkoły średniej i przedmioty wojskowe teoretyczne i praktyczne.

Celami kształcenia w wojskowym liceum ogólnokształcącym Husarz są:

 • Ukończenie szkoły przez uczniów i uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu dojrzałości (matury) oraz zdobycie umiejętności i wiedzy wojskowej niezbędnej przy rekrutacji do wyższych szkół wojskowych takich jak: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Zdana matura w liceum wojskowym Husarz jest również przepustką do innych uczelni cywilnych.
 • Przygotowanie do służby w jednostkach wojskowych i pracy w Wojsku Polskim.

do góry

3 TECHNIKUM WOJSKOWE

Technikum Wojskowe Husarz jest szkołą średnią dla młodzieży po gimnazjum oraz szkole podstawowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i dzielą się na przedmioty ogólne z zakresu szkoły średniej, przedmioty wojskowe teoretyczne i praktyczne oraz przedmioty zawodowe zależne od wybranego przez siebie kierunku, a są to: technik logistyk, technik informatyk i technik teleinformatyk.

Celami kształcenia w Technikum Wojskowym Husarz są:

 • Ukończenie szkoły przez uczniów i uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu. Przygotowanie do egzaminu dojrzałości (matury) oraz zdobycie umiejętności i wiedzy wojskowej niezbędnej przy rekrutacji do wyższych szkół wojskowych.
 • Uzyskanie jednego z pożądanych w wojsku zawodów: technik logistyk, technik informatyk lub technik teleinformatyk.

do góry

4 PROGRAM NAUCZANIA

Uczniowie na przedmiotach wojskowych teoretycznych i praktycznych poznają zagadnienia m. in. takie jak:

 • regulaminy wojskowe i musztra
 • profilaktyka i dyscyplina wojskowa
 • wychowanie obywatelskie i wojskowe
 • rozpoznanie wojskowe
 • szkolenie strzeleckie
 • szkolenie inżynieryjno-saperskie
 • obrona przed bronią masowego rażenia
 • powszechna obrona przeciwlotnicza
 • terenoznawstwo
 • kształcenie sprawnościowe
 • budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • łączność
 • zabezpieczenie logistyczne
 • szkolenie prawne
 • ochrona informacji niejawnych
 • szkolenie medyczne
 • ochrona i obrona obiektów
 • siły zbrojne oraz ich działanie w strukturach międzynarodowych
 • podstawy szkolenia bojowego
 • wojna cybernetyczna
 • wojna hybrydowa
 • współczesna technika wojskowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • samoobrona

Podczas nauki będą organizowane dodatkowe zajęcia, szkolenia i kursy specjalistyczne przydatne w wojsku m. in. takie jak:

 • skoki spadochronowe (min. 16 lat i zgoda rodzica/opiekuna)
 • płetwonurkowanie (umiejętność pływania i zgoda rodzica/opiekuna)
 • obsługa i sterowanie dronem (min. 18 lat)
 • pierwsza pomoc (kurs dla osób nieletnich oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób pełnoletnich pozwalający na uzyskanie tytułu „Ratownika”)
 • pływanie (nauka dla początkujących oraz treningi dla zaawansowanych pod okiem instruktora pływania)
 • prawo jazdy (we współpracy z ośrodkiem szkoleniowym, 16 lat i zgoda rodzica/opiekuna – kat. A.1, B1, 18 lat – kat. A2, kat. B)

Szkolenia i kursy specjalistyczne organizowane będą w formach:

 • terenowe zajęcia wojskowe (jednodniowe, kilkudniowe)
 • terenowe obozy wojskowe (7-dniowe, 10-dniowe i 14-dniowe)

do góry

5 REKRUTACJA

O przyjęciu do Wojskowego Liceum Husarz decyduje kolejność zgłoszeń. Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce na jeden z trzech sposobów:

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęciu do szkoły (formularz do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • fotografie formatu legitymacyjnego

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty należy dostarczyć je osobiście lub wysyłając pocztą do sekretariatu szkoły.
Przy zapisie do szkoły nie wymagamy badań lekarskich.
Podczas procesu rekrutacji nie będzie przeprowadzany test sprawności fizycznej. Wierzymy, że wspólnymi siłami zbudujemy ją podczas Twojej nauki w szkole.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności