edukacja we Wrocławiu

Association d'Amitié Pologne-France
TPPF - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Adres:  
 
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 29a
(sala 203, II piętro - Kalambur)
Telefon:
 
 
 
71 72 77 225 (prezes)
607 627 156 (wiceprezes)
603 745 337 (skarbnik)
71 72 97 437 (sekretarz)
WWW: http://www.tppf.wroclaw.pl
E-mail:
 
 
 
biuro@tppf.wroclaw.pl
kursy@tppf.wroclaw.pl
imprezy@tppf.wroclaw.pl
tppf@tppf.wroclaw.pl

1 POZNAJ FRANCJĘ I FRANCUSKI W ELITARNYM TOWARZYSTWIE!!!

Podobnie jak 26 lat temu – kiedy powstał wrocławski oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej (TPP-F) – również obecnie, głównym zadaniem Towarzystwa jest nauka języka francuskiego. Prowadzimy kursy standardowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz dla wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy na konwersacje aby móc porozmawiać na interesujące tematy z rodowitą Francuzką, na zajęcia dla seniorów, których program realizowany spokojnym tempem, dopasowany jest do oczekiwań słuchaczy, kursy dla dzieci polegające na nauce przez zabawę z językiem francuskim. Szczególnie polecamy naszą nowość – FRANCUSKI BIZNESOWY – szkolenia dla firm i osób prywatnych posługujących się językiem francuskim w pracy.

Jak co roku organizujemy takie święta jak L’Epiphanie czyli święto Trzech Króli, połączone z degustacją galette des Rois; La Chandeleur, z którym wiąże się tradycja przygotowywania i spożywania naleśników; La fête du muguet, z okazji którego obdarowujemy się konwaliami; Le 14 juillet – święto narodowe Francuzów upamiętniające Wielką Rewolucję Francuską i zdobycie Bastylii; La Fête du Beaujolais Nouveau, które łączy się z degustacją młodego wina oraz Le Noël, czyli Boże Narodzenie po francusku.

Coroczną tradycją stało się organizowanie przez Towarzystwo eliminacji regionalnych do Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej i Frankofońskiej w ramach Dni Francuskojęzycznych.

Chcąc krzewić kulturę francuską organizujemy spotkania poświęcone literaturze, sztuce i muzyce francuskiej oraz imprezy sportowe, np. Turniej Gry w Bule. Dzięki tym seansom kulturalnym zaszczepiamy w słuchaczach chęć zgłębiania wiedzy nt. poruszanych zagadnień.

Prowadzimy biuletyn informacyjny, w którym zamieszczamy artykuły w języku polskim i francuskim. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, mających ciekawe pomysły i łatwość pisania, do współtworzenia naszego biuletynu oraz naszej strony internetowej.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje zainteresują Państwa i każdy znajdzie dla siebie coś, co go zainteresuje. Zachęcamy do wzięcia udziału nie tylko w naszych spotkaniach i konkursach, ale również do członkostwa i aktywnej działalności w naszym Towarzystwie.


CO NAS WYRÓŻNIA?

 • TRADYCJA, SOLIDNOŚĆ, PROFESJONALIZM oraz PRZYJAZNA ATMOSFERA
 • STOSOWANIE SKUTECZNYCH METOD NAUCZANIA
 • SZEROKIE ROZUMIENIE POJĘCIA NAUCZANIA – nie tylko nauka języka francuskiego ale także przekazywanie wiedzy o kulturze, literaturze, sztuce, muzyce.

do góry

2 REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ROK LEKTORSKI 2011/2012 – SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY

 1. Kursy standardowe są prowadzone na następujących poziomach zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ):
  • A1 (początkujący)
  • A2 (podstawowy)
  • B1 (średniozaawansowany)
  • B2 (zaawansowany – konwersacje)
  • C1 (bardzo zaawansowany – konwersacje)
  • C2 (biegłości językowej – konwersacje)
  Ponadto są prowadzone kursy dla:
  • Seniorów;
  • Dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
  • Osób posługujących się j. francuskim w pracy
  • Indywidualnych słuchaczy
 2. Zapisy na kursy są semestralne:
  • I semestr: październik – luty
  • II semestr: luty – czerwiec
 3. Na każdy semestr przypada 30 wykładów po 1,5 godziny (dotyczy kursów na poziomie A1, A2, B1, B2, C1 oraz grupy Seniorów), 15 wykładów po 1,5 godziny (dotyczy kursów na poziomie C2), 15 wykładów po 45 minut (dotyczy grupy Dzieci w wieku 7-10 lat), 30 wykładów po 45 minut (dotyczy grupy Dzieci w wieku 11-14 lat) lub 15 wykładów trwających 2 godziny 15 minut na poziomie A2/2.
 4. Wykłady odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do 21.00 (dokładne dni i godziny zajęć są ustalone dla poszczególnych grup).
 5. Miejsce wykładów:
  • siedziba Towarzystwa (TPPF): Wrocław, ul. Kuźnicza 29A (Kalambur, II piętro / pokój 203)
  • lub sala w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu: Wrocław, ul. Pretficza 24


 6. Grupy kursowe muszą liczyć min. 4 słuchaczy.
 7. Nowi słuchacze są kierowani do odpowiedniej grupy, której odpowiada jeden z ww. poziomów, na podstawie rozmowy lub testu kwalifikacyjnego.
 8. Istnieje możliwość określenia poziomu zaawansowania znajomości języka francuskiego poprzez rozwiązanie darmowego testu kwalifikacyjnego w siedzibie TPP-F lub on-line.
 9. Warunkiem uczestniczenia w kursach jest wniesienie przez słuchacza wpłaty na działalność statutową Towarzystwa, w terminie do 28 września 2012 r.
 10. Wpłaty na poszczególne kursy wynoszą:
  • kursy na poziomach A1, A2, B1: 800 zł / semestr
   (60 wykładów 45-minutowych)
  • kurs na poziomie A2/2: 600 zł / semestr
   (45 wykładów 45-minutowych)
  • kursy na poziomach B2, C1: 900 zł / semestr
   (60 wykładów 45-minutowych)
  • kurs na poziomie C2: 600 zł / semestr
   (30 wykładów 45-minutowych)
  • kurs dla dzieci 7-10 lat: 275 zł / semestr
   (15 wykładów 45-minutowych)
  • kurs dla dzieci 11-14 lat: 550 zł / semestr
   (30 wykładów 45-minutowych)
  • kurs dla Seniorów: 400 zł / semestr
   (60 wykładów 45-minutowych)

 11. Wpłaty muszą być wniesione jednorazowo w całości do 28 września 2012 r. i nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji słuchacza z kursu w którymkolwiek momencie.
 12. Wpłat można dokonywać osobiście w siedzibie Towarzystwa: Wrocław, ul. Kuźnicza 29A (Kalambur, II piętro / pokój 203) w godzinach dyżuru Skarbnika Towarzystwa lub przelewem na niżej podany nr konta bankowego.
  PKO BP S.A. 4 O/Wrocław
  Nr konta: 85 1020 5242 0000 2502 0154 4287

  Na przelewie koniecznie proszę wpisać tytuł wpłaty: WPŁATA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ TPPF O/WROCŁAW. Prosimy o zachowanie potwierdzenia wpłaty w celu okazania go przed podpisaniem regulaminu potwierdzającym wpisanie na kurs. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest okazanie prowadzącemu kwitu wpłaty na pierwszych zajęciach w semestrze.
 13. Za okazaniem identyfikatora (HP badge) pracownikom HP przysługuje 10 % zniżki na kurs języka francuskiego.
 14. 10 % zniżki na kurs języka francuskiego przysługuje także aktywnym członkom TPP-F (min. rok członkostwa).
 15. W przypadku niemożliwości skompletowania grupy (min. 4 słuchaczy) na danym kursie, wniesiona opłata zostanie w całości zwrócona słuchaczowi bez żadnych potrąceń, natychmiast po stwierdzeniu, że dany kurs nie będzie prowadzony.
 16. Wpłaty nie obejmują kosztów zakupu niezbędnych książek i materiałów pomocniczych. Wykładowcy organizują zbiorowy zakup książek.
 17. Programy kursów są roczne (dwa semestry: I – jesienno-zimowy i II – wiosenno-letni).
 18. Kursy w semestrze jesienno-zimowym rozpoczynają się 1 października 2012 r.
 19. Na zakończenie roku słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, pod warunkiem, że uczestniczyli co najmniej w 22 wykładach w ciągu semestru.

do góry

3 LOKALIZACJA

Siedziba Oddziału T.P.P-F ul. Kuźnicza 29 a
II piętro, sala 203 (budynek Kalambur)
Kursy odbywają się w siedzibie Oddziału T.P.P-F jak również na ul. Pretficza 24, II piętro, sala 203 (budynek SOW – dawniej kino OKO)

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności